ZONNEPANELEN
Zonnepanelen Overzicht van Eneco en Delta energie. Update: wie bij Eneco een variabel contract heeft en zonnepanelen op zijn dak heeft liggen, betaalt vanaf deze zomer 11,5 cent per kilowattuur teruggeleverde stroom. Dat heeft de energiemaatschappij maandag (29 april 2024) bekendgemaakt. Delta: vaste terugleverkosten vanaf 22 mei 2024.
Zonnepanelen Energieleverancier Eneco gaat in Nederland extra kosten in rekening brengen bij eigenaren van zonnepanelen die stroom terugleveren. In eerste instantie verhoogt Eneco het maandelijkse vastrecht bij nieuwe contracten met zes euro. Later dit jaar komt er een tarief per kilowattuur. Wanneer klanten met zonnepanelen een nieuw contract bij Eneco afsluiten, wordt er in eerste instantie een maandelijks vastrecht met een verhoging van zes euro per maand gerekend. Vanaf een niet nader beschreven moment in de zomer gaat Eneco een tarief per netto teruggeleverde kilowattuur rekenen, zolang de salderingsregeling van kracht is. Wederom geldt dit voor nieuwe contracten. Er is nog geen concreet bedrag bekendgemaakt. Wel zegt de energieleverancier dat de terugleververgoeding voortaan vijf eurocent per kilowattuur is. Het verhogen van het vastrecht voor het terugleveren van stroom aan het elektriciteitsnet is volgens Eneco ingevoerd om de terugleverkosten niet langer door te berekenen aan alle klanten, maar specifiek aan zonnepaneeleigenaren. De energieleverancier zegt dat het aantal huishoudens met zonnepanelen de afgelopen jaren sterk is toegenomen en dat de kosten voor teruglevering daardoor ook zijn gestegen. Eneco is niet de enige energieleverancier die een terugleveringsheffing doorberekent. Tweakers schreef onlangs een achtergrondverhaal over de politieke instandhouding van de salderingsregeling en de tegenmaatregelen die energieleveranciers daarom treffen. DELTA ENERGIE Vanaf 1 april 2023 (voor nieuwe energiecontract met een vaste prijs) en vanaf 1 juli 2023 (voor variabele energiecontracten) geldt bij DELTA Energie een standaard terugleververgoeding van 0,09 euro per kWh. Voor die data bewoog de netto terugleververgoeding bij DELTA Energie mee met de stroomprijzen. Door deze aanpassing wordt de netto terugleververgoeding eerlijker omdat de oude variant een prijsopdrijvend effect had voor alle klanten van DELTA Energie, ook die zonder (netto) teruglevering. Wie zonnepanelen heeft, levert meestal een deel van de zelf opgewekte stroom terug aan het stroomnet. Het andere deel wordt direct in huis of bedrijf verbruikt. De stroom die je teruglevert aan het stroomnet kan je wegstrepen tegen stroom die je van het stroomnet afneemt. Dat is het zogenaamde salderen. Sommige zonnepaneeleigenaren wekken zoveel stroom op met hun zonnepanelen dat ze op jaarbasis meer stroom aan het stroomnet terugleveren dan ze ervan afnemen. Zij krijgen over de hoeveelheid stroom die ze méér aan het stroomnet terugleveren dan ervan afnemen, een vergoeding uitbetaald: de netto terugleververgoeding. Oude situatie: De netto terugleververgoeding was bij DELTA Energie altijd gelijk aan de prijs die je betaalt voor de stroom die je van het stroomnet afneemt. Dus betaalde je voor je stroom van het net 0,265 per kWh (dubbeltarief normaal, variabel, DELTA Groene Stroom), dan kreeg je dezelfde prijs per kWh ook uitbetaald voor de stroom die je netto teruglevert aan het stroomnet. Nieuwe situatie: In de nieuwe situatie wordt, ongeacht de prijs die je voor de stroom betaalt die je van het net afneemt, een vaste netto terugleververgoeding van 0.09 euro per kWh (excl. overheidsheffingen en btw) uitbetaald over de netto teruggeleverde stroom. Dat betekent ten opzichte van de huidige, hoge energieprijzen een daling, maar ten opzichte van bijvoorbeeld driejarige contracten met vaste prijzen die werden afgesloten op 1 januari 2021 een stijging van de netto terugleververgoeding. DELTA Energie kiest dus voor een ontkoppeling van de netto terugleververgoeding van de contractprijzen. Vrijwel alle andere energieleveranciers gingen DELTA Energie hierin al voor. De netto terugleveringvergoeding van DELTA Energie ligt aan de bovenkant van de op dit moment geldende netto terugleveringvergoedingen. Lees meer: