Servicekosten zijn kosten die bovenop de kale huur van een woning komen en die te maken hebben met wonen. Bijvoorbeeld voor schoonmaak en werkzaamheden van de huismeester. U krijgt elk jaar een overzicht van de kosten. Dit overzicht moet u uiterlijk op 1 juli ontvangen. Kloppen de gegevens niet? Neem dan contact op met de verhuurder, of met het meldpunt van de gemeente of met de Huurcommissie.
Huurtoeslag: een bijdrage om de huur mee te betalen. * huurtoeslag aanvragen of wijzigen * hoeveel kan ik krijgen * mijn inkomen verandert * uitbetaling huurtoeslag lees meer op Dienst Toeslagen (ministerie van Financiën)
Huurrecht bestaat voor een groot deel uit regels die de huurder moeten beschermen. Dat is mooi en valt alleen maar aan te moedigen, maar het maakt het huurrecht tegelijkertijd ook heel complex. Bovendien moet er niet alleen rekening worden gehouden met de bescherming van de huurder, want de huurder heeft ook een aantal plichten en moet rekening houden met de rechten van de verhuurder.
Onderhoud woning: groot onderhoud is voor rekening van de verhuurder. Voorbeelden zijn buitenschilderwerk en een nieuwe cv-ketel. Als huurder bent u verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud. Denk aan een nieuwe wc-bril of een leertje in de kraan. Lost de verhuurder de problemen niet op? Vraag dan de Huurcommissie om uw huur te verlagen.
Klachten over uw huurwoning: heeft u een klacht over hoe de woningcorporatie u behandelt? De klachten meldt u via de interne klachtenprocedure van de woningcorporatie. Bent u daarna nog steeds niet tevreden? Dan kunt u een onafhankelijke klachtencommissie inschakelen. Woningcorporaties zijn verplicht om zich bij een onafhankelijke klachtencommissie aan te sluiten. Het adres van deze commissie vindt u op de website van uw woningcorporatie . Of u vraagt het op bij uw woningcorporatie.

Iemand

die

opkomt

voor

uw

belangen

als

huurder

van

Beveland Wonen?

Uw stem is belangrijk. Daarom roepen we u op om lid te worden van de huurdersvereniging de Bevelanden. Het kost niks en levert u wel iets op. Hoe meer leden, hoe meer meningen, ervaringen en ideeën. Wij zijn er ook voor o.a. voorlichting, advisering, belangenbehartiging, onder- steuning bij de Huurcommissie en bij het invullen van o.a. Huurtoeslag.
SAMENSTAAN WESTERK WORD LID
ENERGIE BESPARING SERVICEKOSTEN HUURDERS IN DE KNEL GELD-CHECK HITTE GEBREK HUUR ACHTERSTAND ONDERHOUD ABC VERHUISKOSTEN ENERGIELABEL
Lees meer over:
dehvdb @ 2024
ZONNEPANELEN HUURVERHOGING 20 24
WET BETAALBARE HUUR