VERHUISKOSTEN
Verhuiskosten. Heb ik recht op een verhuiskostenvergoeding? U kunt verhuiskostenvergoeding krijgen als u moet verhuizen omdat uw woning wordt gesloopt of gerenoveerd. Stopt uw huur omdat uw verhuurder een geldend bestemmingsplan wil uitvoeren?
Verhuiskosten. Heb ik recht op een verhuiskostenvergoeding? U kunt verhuiskostenvergoeding krijgen als u moet verhuizen omdat uw woning wordt gesloopt of gerenoveerd. Stopt uw huur omdat uw verhuurder een geldend bestemmingsplan wil uitvoeren? Ook dan heeft u recht op verhuiskostenvergoeding van uw verhuurder. De verhuiskostenvergoeding is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten voor het verhuizen en herinrichten. Hoogte verhuiskostenvergoeding. Hoeveel van uw verhuiskosten u vergoed krijgt, ligt aan uw woonruimte en de verhuisdatum: Zelfstandige woning: Voor zelfstandige woningen, woonwagens en standplaatsen geldt sinds 28 februari 2024 een minimumbijdrage van € 7428. verhuisde u in de periode 29 februari 2022 - 28 februari 2023? Dan is de minimumbijdrage € 7156. verhuisde u in de periode 29 februari 2021 - 28 februari 2022? Dan is de minimumbijdrage € 6505. verhuisde u in de periode 29 februari 2021 - 28 februari 2022? Dan is de minimumbijdrage € 6334. verhuisde u in de periode 29 februari 2020 - 28 februari 2021? Dan is de minimumbijdrage € 6253. Verhuisde u in de periode 28 februari 2019 - 28 februari 2020? Dan is de minimumbijdrage € 6.095. Verhuisde u in de periode 16 februari 2018 - 27 februari 2019? Dan is de minimumbijdrage € 5.993. Verhuisde u in de periode 28 februari 2017 – 15 februari 2018? Dan is de minimumbijdrage € 5.910. Verhuisde u in de periode 2 maart 2016 – 27 februari 2017? Dan is de minimumbijdrage € 5.892. De minimumbijdrage wijzigt elk jaar op 1 maart. De actuele bijdrage vind je hier: Schadevergoeding bovenop verhuiskostenvergoeding. Leidt u nog meer schade buitenom de verhuiskosten en herinrichtingskosten, kunt u proberen een schadevergoeding te krijgen. Deze schadevergoeding staat los van de verhuiskostenvergoeding en komt hier dus bovenop. Natuurlijk moet hier wel duidelijk zijn wat de gelede schade door de renovatie of sloop is. Per gemeente verschillen de procedures en vergoedingen. Daarom is het goed om in uw eigen gemeente navraag te doen naar de mogelijkheden en de hoogte. Verhuiskostenvergoeding bij wisselwoning. Verhuist u tijdelijk naar een wisselwoning? En staat in het contract duidelijk dat het om een wisselwoning gaat voor de duur van de renovatie van de woonruimte? Dan moet de verhuurder alleen 1 keer een vergoeding voor de verhuiskosten betalen. Dit geldt ook bij verhuizing naar een tijdelijke woning die wordt verhuurd op grond van de Leegstandwet. Uitkering in geld of natura. Uw verhuurder kan u aanbieden om in plaats van de vergoeding de verhuizing voor u te regelen. En uw nieuwe woning van binnen te schilderen en te stofferen. De verhuurder mag dit aanbod doen. U hoeft het aanbod niet te accepteren en kunt in plaats daarvan om de minimumvergoeding vragen. Op grond van de verhuiskostenregeling is de verhuurder dan verplicht de minimumvergoeding in geld aan u te betalen. Geld van gemeente en van verhuurder. Het kan zijn dat u door de renovatie ook geld krijgt van uw gemeente. U behoudt dan toch het recht op de verhuiskostenvergoeding van de verhuurder. Wel kan de verhuurder de bijdrage verlagen met het bedrag dat u van de gemeente krijgt. Gemeenten en verhuurders kunnen hierover afspraken maken. Verhuizing niet nodig. Bij sommige renovatiewerkzaamheden is een verhuizing niet nodig en is er dus geen sprake van een verhuiskostenvergoeding. Dit kan de verhuurder vermelden in het renovatievoorstel. Bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u de rechter verzoeken om uitspraak te doen. Moet u verhuizen vanwege een renovatie? Met onze voorbeeldbrief vraagt u om een verhuiskostenvergoeding.