Heeft u een klacht over naleving van de algemene regels van de Wet goed verhuurderschap door een woningcorporatie? Individuele klachten over het niet naleven van de algemene regels van goed verhuurderschap meldt u via de interne klachtenprocedure van de woningcorporatie. Bent u daarna nog steeds niet tevreden? Dan kunt u een onafhankelijke klachtencommissie inschakelen. Woningcorporaties zijn verplicht om zich bij een onafhankelijke klachtencommissie aan te sluiten. Het adres van deze commissie vindt u op de website van uw woningcorporatie. Download hier klachtenformulier: Heeft u een klacht over hoe de woningcorporatie u behandelt? Deze klachten meldt u via de interne klachtenprocedure van de woningcorporatie. Bent u daarna nog steeds niet tevreden? Dan kunt u een onafhankelijke klachtencommissie inschakelen. Woningcorporaties zijn verplicht om zich bij een onafhankelijke klachtencommissie aan te sluiten. Het adres van deze commissie vindt u op de website van uw woningcorporatie. Heeft u een geschil over de servicekosten? Daarvoor moet u in de eerste instantie contact opnemen met uw woningcorporatie. Komt u er met de woningcorporatie niet uit? Neem dan contact op met de Huurcommissie ( ), het Juridisch Loket ( ) of met een juridisch adviseur die u zelf heeft gekozen. Veroorzaken uw buren overlast? Heeft u een conflict met uw buren? Of heeft u overlast van uw buren en komt u er samen niet uit? Neem dan contact op met de woonconsulent van uw verhuurder om de situatie te bespreken. Soms bemiddelt de woningcorporatie, of treft deze andere maatregelen om overlast op te lossen. Ook hebben veel gemeenten een meldpunt woonoverlast. Zo’n meldpunt geeft advies. Het meldpunt schakelt de juiste hulp in, wanneer dat nodig is. U kunt ook buurtbemiddeling overwegen. Buurtbemiddeling wordt meestal door vrijwilligers gedaan. Wilt u weten of in uw gemeente buurtbemiddeling bestaat en welke organisatie dit aanbiedt? Neem dan contact op met de gemeente. Heeft u een klacht over achterstallig onderhoud of werkzaamheden aan de woning? Probeer het eerst samen op te lossen met de woningcorporatie. U kunt uw klacht (schriftelijk) melden via de interne klachtenprocedure van uw woningcorporatie. Lukt dit niet? Dan kunt u uw geschil voorleggen aan de Huurcommissie. Bespreek met hen de mogelijkheden voor eventuele vervolgstappen. Met welke klachten kunt u bij de Huurcommissie terecht? U kunt een klacht indienen over het gedrag van uw verhuurder, een van zijn medewerkers of een bedrijf dat voor uw verhuurder werkt. Bijvoorbeeld: Uw verhuurder houdt zich niet aan afspraken. U voelt zich beledigd of bedreigd door uw verhuurder. Uw verhuurder komt uw woning of kamer binnen zonder te kloppen of zonder uw toestemming. Uw verhuurder reageert niet op uw klachten, lost ze niet op of stuurt u van het kastje naar de muur. Uw verhuurder doet te weinig tegen overlast van uw buren (die een woning van dezelfde woningcorporatie huren). Hoe schakelt u de Huurcommissie in? Dien uw klacht eerst via de e-mail of met een brief in bij de klachtenafdeling van uw verhuurder. Alleen als uw verhuurder een woningcorporatie is: Bent u niet tevreden over de manier waarop uw klacht is opgelost? Of reageert de klachtenafdeling niet binnen een redelijke termijn van 3 weken? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Klachtencommissie waar uw woningcorporatie bij aangesloten is. De website van uw woningcorporatie vermeldt hoe u uw klacht bij deze klachtencommissie kunt indienen. Is dit niet duidelijk, neemt u dan contact op met de woningcorporatie. Zij moet u verder helpen. Levert dat niets op, dan kunt u de Huurcommissie inschakelen. Log in op MijnHuurcommissie en vul het formulier Klacht over een gedraging van de verhuurder in. Daarmee vraagt u de Huurcommissie om uw klacht te beoordelen. Welke klachten behandelt de Huurcommissie niet? het wel of niet toewijzen van een woning betalingsachterstanden het beëindigen van uw huurcontract het afsluiten van gas, elektriciteit of water (het terugkrijgen van) de borgsom die u aan uw verhuurder heeft betaald. Wat kunt u verwachten van een uitspraak over uw klacht Na afloop van ons onderzoek ontvangen u en uw verhuurder een uitspraak: Vinden wij uw klacht terecht? Dan noemen we de klacht gegrond. Vinden wij dat u geen gelijk had met uw klacht? Dan noemen we de klacht ongegrond. Met onze uitspraak kunt u hopelijk samen met uw verhuurder het probleem oplossen. Uw klacht is gegrond. Wij kunnen uw verhuurder niet verplichten uw klacht op te lossen. Lost uw verhuurder uw klacht daarna nog niet op? Dan kunt u naar de kantonrechter gaan. Als wij uw klacht gegrond hebben verklaard, staat u sterk in een rechtszaak. De rechter kan uw verhuurder wél verplichten om uw klacht op te lossen. Vraag tijdig bij de kantonrechter binnen hoeveel weken u uw procedure moet starten. De Huurcommissie kan geen boete of schadevergoeding. De Huurcommissie kan uw verhuurder geen boete geven of schadevergoeding laten betalen. Dat kan alleen de rechter.
KLACHTEN
klachten over woningcorporaties Heeft u een vraag of een klacht over een woningcorporatie? Hieronder vindt u antwoorden op veelgestelde vragen. De Autoriteit woningcorporaties (Aw) behandelt geen individuele klachten van huurders over hun corporatie of over andere huurders.