Huurtoeslag Sinds de nieuwe wet Huurtoeslag komen 115.000 huishoudens meer voor die toeslag in aanmerking die dit voorheen niet kregen. Toch merkt de Belastingdienst dat veel huurders die toeslag niet aanvragen en dus geld mislopen. Om hoeveel huurders het gaat kan de Belastingdienst niet precies zeggen. Vergeleken met 2019 kregen vorig jaar ongeveer 160.000 meer huishoudens huurtoeslag.
HUURTOESLAG
De nieuwe wet is er al dus sinds 1 januari 2020. Hiervoor werd er gerekend met een harde inkomensgrens. Wie een euro meer verdiende was meteen alle huurtoeslag kwijt. Huishoudens konden er dan enkele honderden euro’s per jaar op achteruitgaan. Nu wordt de huurtoeslag geleidelijk afgebouwd naarmate het inkomen stijgt. Meer mensen komen dus in aanmerking voor huurtoeslag, maar de regeling is er bepaald niet eenvoudiger op geworden. Er zijn verschillende normen en grenzen die bepalen of en voor hoeveel iemand in aanmerking komt voor huurtoeslag. Om te beginnen is er een basishuur. Dat is het deel dat een huishouden sowieso moet betalen en geen toeslag voor krijgt. Dat bedrag ligt dit jaar rond de €235, afhankelijk van leeftijd en gezinssamenstelling. Spaargeld Dan zijn er nog de ’kwaliteitskortingsgrens’ en ’aftoppingsgrens’, die zijn ook van invloed op de hoogte van de huurtoeslag. Afhankelijk van leeftijd, inkomen en gezinssamenstelling wordt berekend hoeveel euro de huurtoeslag bedraagt. Wie spaargeld heeft moet rekening houden met de vermogensgrens. Dat is wel een harde grens van €31.340 per persoon. Is er meer vermogen dan vervalt de toeslag. De toeslag verdwijnt ook voor huurwoningen die duurder zijn €752,33, de zogeheten liberalisatiegrens. Huurwoningen met een huurprijs boven dat bedrag komen niet in aanmerking voor huurtoeslag. Tenzij je al in de woning woonde en de huur door huurverhogingen boven die liberalisatiegrens is uitgekomen. Dan hou je toch recht op de huurtoeslag, maar alleen het deel tot aan de liberalisatiegrens. Over de extra huur die door de huurverhoging betaald moet worden, is geen toeslag mogelijk. Wie sinds 2020 meer is gaan verdienen kan dus toch nog huurtoeslag krijgen. Een stel dat samen bijvoorbeeld €700 huur betaalt en samen €35.000 bruto per jaar verdient had vorig jaar recht op een huurtoeslag van €624. De toeslag over 2020 is nog tot september dit jaar aan te vragen. Er moet dan wel gerekend worden met de norm- en grensbedragen van 2020, die zijn iets lager dan die van dit jaar. Meer huishoudens mogen dan in aanmerking komen voor huurtoeslag, toch zijn er volgens huurdersvereniging Woonbond nog steeds huurders die tussen wal en schip vallen. Dat is de groep huurders bij wie het inkomen sterk wisselt. Stel een huurder had te veel inkomen in het jaar dat door huurverhoging de huur boven de liberalisatiegrens van €752,33 komt. Als het inkomen daarna weer daalt, is de huurtoeslag daarmee ook voorgoed van tafel. Lees meer op Belastingdienst: