HUURACHTERSTAND
Huurachterstand. Probeer de huurachterstand zo snel mogelijk toch te betalen. Lukt dat niet? Neem op tijd contact op met uw verhuurder en probeer een betaalafspraak te maken. Zo voorkomt u mogelijk extra kosten. In het ergste geval moet u weg uit uw woning.
Stap 1 Neem contact op met uw verhuurder. Neem zo snel mogelijk contact op met uw verhuurder. Leg uit dat u op dit moment niet kunt betalen, ook al wilt u dat wel. Vraag of u later mag betalen. Doe dit zo snel mogelijk. Dan is de kans groter dat uw verhuurder het goed vindt als u iets later betaalt. Ook voorkomt u mogelijk extra kosten, zoals buitengerechtelijke incassokosten. (een rekenvoorbeeld: bedraagt de huurschuld 1800,00 dan kost dit na 2 maanden bijna 2100,00, te weten: incassokosten + rente). Heeft uw verhuurder al een deurwaarder om hulp gevraagd om u te laten betalen? Maak dan een betaalafspraak met de deurwaarder. Stap 2 Spreek een betalingsregeling af. Lukt het niet om de hele achterstand in een keer te betalen? Vraag dan of u de achterstand in delen mag betalen. Dit heet een betalingsregeling. Spreek af welk bedrag u per keer moet betalen en wanneer. Zorg dat u elke maand genoeg geld overhoudt om van te leven: Maak een berekening van uw beslagvrije voet. Dat is het deel van uw inkomen dat u nodig heeft om uw vaste kosten te betalen. Alles wat u verdient boven uw beslagvrije voet, kunt u gebruiken om uw huurachterstand te betalen. Vraag om een schriftelijk bewijs. Gaat uw verhuurder akkoord met een betalingsregeling? Vraag dan om schriftelijk bewijs van de afspraken. Dit kan een brief, e-mail of sms-bericht zijn. Hierin moet in elk geval staan hoeveel u moet betalen en wanneer. Het is verstandig om de huur via uw bankrekening te betalen, dan heeft u bewijs. Stap 3 Houd u aan de afspraken. Als u zich niet aan de betaalafspraken houdt, kan de verhuurder ontruiming vragen aan de rechter. Houd u zich daarom zo goed mogelijk aan de betalingsregeling, zodat uw huurachterstand steeds kleiner wordt. Zorg ook dat u geen nieuwe huurachterstand krijgt. Betaal de maandelijkse huur dus op tijd. Lukt dit niet? Neem dan direct contact op met uw verhuurder om samen een oplossing te vinden. Een betalingsregeling afsluiten lukt niet. Wat nu? Uw verhuurder hoeft geen betalingsregeling met u af te spreken. Werkt de verhuurder niet mee aan een betalingsregeling? Probeer dan toch de huur zo snel mogelijk te betalen. Kan dat echt niet? Betaal dan in ieder geval wat u wel kunt betalen. U laat hiermee zien dat u wilt betalen en uw schuld wordt er kleiner door. Ook voorkomt u mogelijk dat uw verhuurder het huurcontract stopt. Lening sociale dienst Neem contact op met de sociale dienst van uw gemeente. Vraag of de gemeente u kan helpen met uw huurachterstand. Mogelijk geeft de gemeente u een lening. Schuldhulpverlening Heeft u meer schulden? Neem dan contact op met de gemeente over schuldhulpverlening. De gemeente kan u helpen met het oplossen van uw schulden. Mogelijk kan zij afspraken maken met uw verhuurder waardoor u in uw woning kunt blijven wonen. Mag mijn verhuurder extra kosten rekenen voor de huurachterstand? Als u niet op tijd uw huur betaalt, mag uw verhuurder extra kosten rekenen. Deze kosten hoeft u pas te betalen als u eerst een betalingsherinnering krijgt van uw verhuurder. U kunt deze betalingsherinnering ook van zijn deurwaarder krijgen. In die betalingsherinnering moet de verhuurder of deurwaarder u 14 dagen de tijd geven om te betalen. Staat in het huurcontract dat u bij een achterstand meteen extra kosten moet betalen? Ook dan moet uw verhuurder u eerst een betalingsherinnering sturen. Als u binnen 14 dagen niet betaalt, moet u buitengerechtelijke incassokosten betalen. Als u de huur niet betaalt, kan de verhuurder de rechter vragen om uw huurcontract te stoppen. Is de rechter het eens met de verhuurder? Dan moet u ook nog andere kosten betalen, zoals de kosten voor de advocaat van de verhuurder. Hoeveel huurachterstand mag ik hebben? U mag geen huurachterstand hebben. U moet uw huur op tijd betalen. In uw huurcontract staat wanneer u uw huur moet betalen. Het is verstandig om altijd eerst uw huur te betalen, daarna uw zorgverzekering en dan uw water, gas en elektriciteit. Daarna betaalt u uw andere rekeningen. Wat kan ik doen als mijn verhuurder door de huurachterstand ontruiming vraagt bij de rechter? Krijgt u een dagvaarding van de rechtbank of een deurwaarder? Neem dan zo snel mogelijk contact op met een jurist. Het is verstandig om hulp van een advocaat te vragen. Heeft u een rechtsbijstandsverzekering, vraag daar dan om hulp. Als u een huurachterstand heeft, kan uw verhuurder een rechtszaak starten. Hij vraagt dan aan de rechter uw huurcontract te stoppen en u uit huis te zetten. Dit heet ontruimen. Dagvaarding De verhuurder moet u informeren over de rechtszaak. Hij vraagt de deurwaarder daarom een dagvaarding bij u langs te brengen. Dit is een brief waarin staat wat uw verhuurder heeft gevraagd aan de rechter. Ook staat hierin wanneer u naar de rechtbank kunt gaan. Het is belangrijk dat u naar de rechtbank gaat. Laat de rechter weten dat u het niet eens bent met het stoppen van uw huurcontract en de ontruiming van uw woning.