ENERGIE LABEL
Mensen die gaan verhuizen naar een huurwoning, hebben recht op een energielabel van hun verhuurder. Een zuinige woning krijgt meer huurpunten. Voor de huurpunten wordt niet gekeken naar het vereenvoudigde energielabel, maar naar de Energie- Index. Deze index meet uitgebreider hoe energiezuinig een woning is. Het huren van een woning met een groen energielabel heeft als voordelen dat de energielasten lager zijn en het wooncomfort beter is. Al hangt de energierekening ook af van hoe zuinig of onzuinig u zelf omgaat met uw verwarming, warm water en elektriciteit.
Energiezuinige woning en huurpunten. De energiezuinigheid van een huurwoning telt mee in het puntensysteem van het woningwaarderingsstelsel (wws). Door de introductie van het vereenvoudigde energielabel in januari 2015 zijn er verschillende manieren om de energiezuinigheid mee te tellen. De drie mogelijkheden zijn: De verhuurder heeft een (oud, uitgebreid) energielabel dat is geregistreerd vóór 2015 en dat niet ouder is dan 10 jaar. In dit geval bepaalt de labelklasse (A t/m G) het aantal huurpunten dat de verhuurder mag doorrekenen in de maximale huur. De verhuurder heeft na 1 januari 2015 geen energielabel dat is geregistreerd vóór 2015. In dit geval leidt de verhuurder de huurpunten af van het Energie-Index getal. De verhuurder heeft na 1 januari 2015 geen energielabel dat is geregistreerd vóór 2015 en ook geen Energie-Index. In dit geval leidt de verhuurder de huurpunten af van het bouwjaar van de woning. In veel gevallen betekent dit dat er minder huurpunten gerekend. Woningcorporaties en andere verhuurders zijn verplicht om een afschrift van het energielabel beschikbaar te stellen bij verhuur aan een nieuwe huurder. Bij het ontbreken van een geldig energielabel riskeert de woningeigenaar een boete die kan oplopen tot ongeveer 405 euro. De verhuurders van huurwoningen onder de liberalisatiegrens kiezen naar verwachting voor de Energie-Index. Deze is nodig voor het bepalen van de maximale huur van de woning via het woningwaarderingsstelsel. Uitzondering op verplichting energielabel: kamerverhuur Het is energielabel is verplicht bij verhuur van gehele woningen. De verplichting geldt niet voor het verhuren van losse kamers. Dus ook niet voor studentenkamers. Voor het krijgen van Energie-Index schakelt de verhuurder een erkende energieadviseur in. Een energieadviseur komt langs, neemt ongeveer 150 kenmerken op van de woning en berekent het Energie-Index getal (geen letter). Bij registratie in de database van RVO.nl, verstrekt RVO.nl gratis een definitief energielabel dat de verhuurder kan gebruiken om aan de wettelijke plicht te voldoen. Als woningen erg op elkaar lijken is het mogelijk om op basis van representativiteit sneller en goedkoper meerdere woningen tegelijk te laten voorzien van een Energie-Index. Een energieadviseur kan hier meer over vertellen. De Energie-Index komt tot stand op basis van gebouwgebonden maatregelen en gebiedsgerichte maatregelen. Maar omdat gebiedsmaatregelen geen duidelijk voordeel opleveren voor de huurder, is er voor gekozen om deze niet mee te wegen in de waardering van de woning. Daarom is er voor het woningwaarderingsstelsel een tweede Energie-Index bepaald waarin de gebiedsmaatregelen niet zijn meegenomen. Verhuurders van woningen boven de liberalisatiegrens hebben niet te maken met het woningwaarderingsstelsel. Ze kunnen in plaats van een uitgebreide woningopname kiezen voor een vereenvoudigd energielabel. Voor het aanvragen van het definitieve energielabel kan de verhuurder als eigenaar van een woning met DigiD inloggen, de woninggegevens aanpassen aan de hand van maximaal 10 vragen en waar nodig digitaal bewijs aanleveren. Een erkend deskundige zal de gegevens op afstand controleren. Na registratie ontvangt de eigenaar of diens gemachtigde die als verhuurder optreedt, automatisch het definitief energielabel. Dit label bestaat alleen nog uit een letter (van A, de zuinigste woningklasse, tot en met G). Het nieuwe definitieve energielabel kost naar verwachting enkele tientjes. Klik hier om uw energielabel te checken. Let op: hier worden alleen de labels die tot en met december 2020 zijn aangevraagd, getoond. Deze tool wordt zo snel mogelijk gevuld met de nieuwe energielabels vanaf 1 januari 2021. Huurders kunnen vanaf 16 augustus 2023 hun energielabelafschrift downloaden. Vanaf 16 augustus kunnen huurders hun energielabelafschrift downloaden op MijnOverheid . Bewoners van een eigen woning konden dit al. Met dit afschrift heeft een huurder meer inzicht in de energieprestatie van de woning, waaronder de hoeveelheid isolatie en aanwezige installaties. En dus ook meer inzicht in de kosten voor verwarming van de woning. Naast de indicatie van de energierekening is deze informatie voor de huurder ook relevant omdat het energielabel meetelt in de huurpunten van het woningwaarderingsstelsel en dus de hoogte van de maximale huur mede bepaalt. Eenvoudig zelf downloaden Om het energielabelafschrift te downloaden heb je een DigiD nodig. Hiermee kun je inloggen op MijnOverheid. Door te klikken op ''Wonen'' en vervolgens op de tegel ''Energielabel'' kan het energielabelafschrift gedownload worden. Een verhuurder of verkoper is verplicht om een energielabel en het afschrift beschikbaar te stellen bij het huren of kopen van een woning. Gebeurt dit niet of ben je het afschrift kwijt, dan kunnen nu zowel eigenaren als huurders het energielabelafschrift te allen tijde eenvoudig downloaden op MijnOverheid, ook wanneer deze na het transactiemoment wijzigt. Er is verwarring over het energielabel: Als je als particulier inlogt op bv. MijnOverheid, kan je een ander energielabel te zien krijgen dan wanneer een woningcorporatie deze gegevens opvraagt. Waarom? Wij, als huurdersvereniging hebben geen idee waarom dat is. Lees meer over foute energielabels:
Reimerswaal & Borsele TE HOOG ENERGIELABEL lees meer