https://dehvdb.nl
Huurdersvereniging ‘de Bevelanden’, contact via info@dehvdb.nl
© dehvdb.nl 2023
Zonnepanelen Uitvoering van het plaatsen van de zonnepanelen kan enkel na goedkeuring door Beveland Wonen. Beveland Wonen behoudt zich het recht en de mogelijkheid voor om afwijkende afspraken te maken. - Het plaatsen van zonnepanelen leidt tot een huurverhoging. Voorafgaand aan de deelname is huurder hier nadrukkelijk op gewezen en bekend mee gemaakt. Door ondertekening van het opnameformulier gaat huurder expliciet akkoord met de bij het plaatsen van de zonnepanelen behorende huurverhoging. De huurder is, nadat deze instemming heeft gegeven, verplicht om de gelegenheid te bieden tot het plaatsen en installeren van de zonnepanelen, alsmede voor de uitvoering van het benodigde beheer en onderhoud aan de panelen. De 6 panelen wekken bij een juiste oriëntatie en dakhelling ± 1400 kWh per jaar op. Een gemiddeld gezin gebruikt ongeveer 3000-3500 kWh per jaar. Op uw eindafrekening die u jaarlijks van het energiebedrijf ontvangt kunt u zien hoeveel kWh per jaar u gebruikt. Onderzoek Huurdersvereniging: Het gaat om 6 panelen met een opbrengst van ± 1400 kWh/jaar. Beveland Wonen vraagt een 12,50 huurverhoging per maand, en het zou 25,- per maand aan energiebesparing opleveren. De huurder gaat er immers direct ongeveer 12,50 per maand op vooruit. De berekening van 25,00 per maand komt overeen met de opbrengst van 1400 kWh een gangbare elektriciteitsprijs van € 0,22/kWh (€ 308,00/jaar). Er wonen veel oudere mensen in de woningen van Beveland Wonen en mensen die krap bij kas zitten. Voor hen kan dit aanbod nu financieel gunstig uitpakken, maar hoe kunnen deze mensen zeker weten dat dit aanbod ook op langere termijn gunstig uitpakt voor de portemonnee? Immers: het lijkt dat de regeling voor salderen op termijn afgeschaft kan gaan worden. Vraag “Hoe hard de jaarlijkse huurverhoging doorwerkt op de huurverhoging van 12,50?” vraagt om meer analyse en uitwerking, omdat er 3 verschillende jaarlijkse huurverhogingen zijn en die verschilt jaarlijks nog eens met inflatie. Daarnaast is het fair om de prognose voor de energieprijsontwikkeling realistisch in te schatten, die is momenteel laag. Een eerste grove berekening (voor de zittende huurder) zou kunnen zijn: Bij een huur van € 450,00 per maand bedraagt een jaarlijkse huurverhoging van bijvoorbeeld 5 % € 22,50 per maand. Bij de extra huurverhoging van € 12,50 voor de zonnepanelen, gaat het om een extra jaarlijkse huurverhoging van € 0,63 per maand. Om hiermee het directe woonlastenvoordeel van € 12,50 in te lopen kost ruwweg 15 jaar. Een pakket van 6 panelen waarschijnlijk kan leiden tot een verbetering van het energielabel met één stap. Slotconclusie: Positief . Vraag aan Beveland Wonen: Wanneer de huurders van Beveland Wonen het besluit nemen om te stoppen met de panelen omdat het te weinig oplevert, wat is dan het beleid? Antwoord: dan stopt de huurder dus met de huurverhoging te betalen? De panelen horen op dat moment bij de woning, de huurder heeft getekend voor de huurverhoging die van kracht blijft en de panelen blijven gewoon stroom leveren aan de huisinstallatie. De webmaster van de Huurdersvereniging heeft sinds november 2016 zonnepanelen. Ligging zonnepanelen: zuidoost/zuid en geen belemmering van bomen/huizen. Teruglevering stroom aan de energiemaatschappij: eerste jaar - 2017 : 1600 kW/h - 1600 x € 0,22 = € 352,00 - huur (12x€12,50) = € 202,00 besparing tweede jaar - 2018 : 1700 kW/h - 1700 x € 0,22 = € 374,00 - huur (12x€12,50) = € 224,00 besparing derde jaar - 2019 : 1400 kW/h - 1400 x € 0,22 = € 308,00 - huur (12x€12,50) = € 158,00 besparing : vanwege storing in 2019: 6 weken op non-actief. vierde jaar - 2020 : 1700 kW/h - 1700 x € 0,22 = € 374,00 - huur (12x€10,00) = € 254,00 besparing Met ingang van 1 januari 2020 is de huurprijs van de zonnepanelen verlaagd naar € 10,00 per maand.
Reimerswaal & Borsele Reimerswaal & Borsele
Huurdersvereniging De Bevelanden
Dé website van de huurdersvereniging ‘De Bevelanden’ https://dehvdb.nl