https://dehvdb.nl
Huurdersvereniging ‘de Bevelanden’, contact via info@dehvdb.nl
© dehvdb.nl 2023
Rookmelders. Voor de plaatsing zoek je een centrale plaats waar veel luchtcirculatie is en waar rook niet van nature aanwezig is. Bijvoorbeeld de trappenhal of inkomhal. Het is aan te raden om minimum één rookmelder of branddetector te plaatsen per verdieping. Vrijgestelde ruimtes zijn de keuken (stoom, damp, ...) , badkamer (damp) en garage (uitlaatgassen). Daar hoeven dus geen rookmelders geplaatst te worden omdat ze ten onrechte zouden afgaan. Wie betaald de rookmelders? Bij een huurwoning is er soms discussie over wie welke kosten dient te dragen. Daarom is opgenomen dat de verhuurder de plaatsingskosten en aankoop van rookmelders betaald. Het onderhoud komt is ten laste van de huurder. Het onderhoud is bijvoorbeeld het tijdig vervangen van de batterijen. Na ongeveer 10 jaar dient de rookmelder vervangen te worden. Deze kosten zijn ten laste van de verhuurder. Wanneer installeer je de rookmelders? Of en wanneer er een rookmelder aanwezig dient te zijn hangt af van je huurwoning. Er wordt onderscheidt gemaakt tussen sociale huurwoningen en private huurwoningen. De installatiedatum is steeds 1 januari van het vermelde jaar. Sociale huurwoningen De woning is gebouwd voor 1950: vanaf 2014 De woning is gebouwd vanaf 1950 en voor 1970: vanaf 2015 De woning is gebouwd vanaf 1970 en voor 1980: vanaf 2016 De woning is gebouwd vanaf 1980: vanaf 2017 Tekst van Rijksoverheid: (Nieuwsbericht van 27 februari 2020) Voor nieuwbouw geldt dat op iedere verdieping waar gewoond wordt een rookmelder moet hangen. Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) Raymond Knops wil dat deze verplichting ook gaat gelden voor bestaande bouw. Het voorstel om dit vast te leggen in bouwregelgeving is inmiddels in internetconsultatie gegaan. Hiermee geeft de minister invulling aan het advies van brandweer, gemeenten, vastgoedeigenaren en de bouwende partijen om rookmelders voor alle woningen verplicht te stellen. Minister Knops: “De meeste slachtoffers van brand vallen door het inademen van rook. Rookmelders redden dus mensenlevens. Uit TNO-onderzoek van afgelopen jaar blijkt dat rookmelders in alle woningen het risico op dodelijke slachtoffers vermindert. Daarom wil ik het Bouwbesluit op dit punt aanpassen en rookmelders niet alleen verplicht stellen voor nieuwbouw maar ook voor bestaande bouw.” Inwerkingtreding. Om gebouweigenaren voldoende tijd te geven deze maatregelen in alle bestaande woningen door te voeren, zal deze verplichting pas per 1 juli 2022 ingaan. Ook worden hiermee problemen voorkomen bij de levering en beschikbaarheid van rookmelders bij leveranciers. Kies altijd voor een goedgekeurde rookmelder. Het Europese keurmerk EN-14604 houdt in dat de rookmelder voldoet aan de noodzakelijke kwaliteitseisen ten aanzien van productinformatie, onderhoud, duurzaamheid en milieuaspecten. Alleen rookmelders met dit keurmerk mogen nog worden verkocht. Aanvullende informatie ( Rijksoverheid, maart 2021) Per 1 juli 2021 treden nieuwe eisen in werking voor de brand- en vluchtveiligheid van gebouwen. Per 1 juli 2021 gaan in nieuwe gebouwen strengere eisen gelden tegen rookverspreiding die zijn afgestemd op de Europese classificatie Sa en S200. Woningtoegangsdeuren in woongebouwen moeten zowel bij nieuwbouw en verbouw hieraan voldoen. Daarnaast moeten deze deuren zelfsluitend worden uitgevoerd. Per 1 januari 2022 (tegelijk met de inwerkingtreding van de Omgevingswet) gelden nieuwe bouwkundige eisen aan liften in nieuwe woongebouwen. Deze beogen een betere bescherming van liften tegen brand en rook waardoor de kans wordt vergroot dat de liften bij brand door minder zelfredzamen gebruikt kunnen worden. Daarnaast treedt medio 2022 de al vorig jaar aangekondigde verplichting in dat bestaande woningen moeten zijn voorzien van een rookmelder op iedere verdieping. Om eigenaren voldoende tijd te geven gaat deze verplichting pas per 1 juli 2022 in.
Huurdersvereniging De Bevelanden
Dé website van de huurdersvereniging ‘De Bevelanden’ https://dehvdb.nl