https://dehvdb.nl
Huurdersvereniging ‘de Bevelanden’, contact via info@dehvdb.nl
© dehvdb.nl 2023
Kabinetsplan: minder huurtoeslag voor honderdduizenden huishoudens. Bijna 300.000 huurders van sociale huurwoningen krijgen meteen minder huurtoeslag als het voorstel van het kabinet om normhuren in te voeren doorgaat. Het effect op de lange termijn is nog onduidelijk, dit aantal kan zelfs oplopen tot 700.000 huishoudens. Juist gezinnen en alleenstaanden die huurtoeslag ontvangen, kunnen dat geld niet missen in een tijd waarin velen van hen al in problemen komen door stijgende prijzen. Woonbond, VNG en Aedes vrezen dat de bestaanszekerheid van meer huurders onder druk komt te staan en zij verwachten daarmee een groter beroep op regelingen voor financiële ondersteuning. Het kabinet heeft voorstellen gedaan om de huurtoeslag aan te passen. De meest ingrijpende wijziging is om de huurtoeslag voortaan niet meer vast te stellen op basis van de huur die een huurder daadwerkelijk betaalt, maar op basis van een zogeheten normhuur. Voor de grootste groep huurders wordt die normhuur 520 euro. Huurtoeslagontvangers met een hogere huur gaan er daardoor op achteruit. Via een internetconsultatie kunnen partijen vanaf vandaag op de voorstellen reageren. Vrees voor toename betaalbaarheidsproblemen Woonbond, VNG en Aedes vrezen dat op de lange termijn een half miljoen tot zo’n 700.000 huishoudens (gezinnen en alleenstaanden) door de voorstellen minder huurtoeslag ontvangen dan nu. Dat verschil kan variëren van enkele euro’s tot 100 euro per maand. Het gaat om huurders die in een sociale huurwoning (komen te) wonen met een huur boven 550 euro. Minder huurtoeslag maakt het voor hen alleen maar moeilijker om rond te komen in tijden van stijgende kosten in levensonderhoud. De huurtoeslag is het instrument waarmee de Rijksoverheid haar verantwoordelijkheid neemt voor betaalbaar wonen. De invoering van normhuren zet dit zwaar onder druk, stellen Aedes, VNG en Woonbond. Effect normhuren op lange termijn onzeker Onlangs werd met het kabinet (nationale prestatieafspraken) afgesproken dat de huur van alle bewoners met een inkomen tot 120% van het minimum éénmalig wordt verlaagd naar 550 euro, zo mogelijk al in 2023. Met deze huurverlaging vangen woningcorporaties de eerste effecten van de aanpassing van de huurtoeslag voor een grote groep van hun huurders op. Dat geldt overigens niet voor huurtoeslagontvangers in de particuliere huursector, waar geen afspraken gelden over huurverlaging voor sociale huurders. Het effect op lange termijn is nog niet duidelijk, het voorstel wordt in consultatie gebracht terwijl de impactanalyse nog niet klaar is. Nieuwe huurders die in een sociale huurwoning komen met een huurprijs boven 550 euro gaan voortaan veel minder huurtoeslag krijgen. Dat geldt dus ook voor huurders die verhuizen. Zodoende kan het aantal huurders dat ermee te maken krijgt alsnog oplopen tot wel 700.000. Dat effect kunnen woningcorporaties nooit opvangen, want daarmee komen ook de vorige week ondertekende prestatieafspraken met het kabinet over gematigd huurbeleid en investeringen in gevaar. Geschikt huis voor veel huishoudens nauwelijks nog beschikbaar Het argument van het kabinet voor normhuren is dat het aan huurders zelf is om te kiezen voor een beter en duurder huis. Deze keuze bestaat echter alleen op papier, terwijl het niet gaat om onnodige luxe, maar om bestaanszekerheid. Een groter gezin heeft voldoende ruimte nodig, ouderen zijn afhankelijk van extra voorzieningen in de woning. Velen komen niet meer in aanmerking voor de woningen die bij hun huishouden passen. Normhuren heeft op langere termijn ook tot gevolg dat huishoudens met de laagste inkomens meer en meer in dezelfde buurten komen te wonen , terwijl gemengde wijken veel beter zijn voor de leefbaarheid. Huurtoeslag verbeteren, niet afschaffen De huurtoeslag wordt algemeen beschouwd als een goed werkende en effectieve maatregel. Wel vraagt ongeveer 1 op de 10 huurders die er recht op heeft, geen huurtoeslag aan. En een deel van de huurders krijgt te maken met terugvorderingen of nabetalingen. Invoeren van normhuren is echter geen oplossing voor deze problemen, de meeste daarvan worden veroorzaakt door onjuiste inkomensgegevens. Het voorstel lijkt vooral te zijn ingegeven door de wens om - in het kader van de toeslagendiscussie - de huurtoeslag op termijn af te schaffen. Dat mag volgens Aedes, VNG en Woonbond geen doel op zich mag zijn. De prijs voor een eenvoudiger systeem wordt nu gelegd bij huurders, woningcorporaties en gemeenten. Huurtoeslag moet gewoon worden vastgesteld op basis van de daadwerkelijke huur van de bewoner. bron: Woonbond, 6 juli 2022. Nieuw systeem huurtoeslag: ga jij erop vooruit of niet? Wat is er aan de hand? In plaats van te rekenen met de echte huur om de hoogte van de toeslag te bepalen, wil De Jonge gaan rekenen met normbedragen. Voor de meeste mensen wordt dit een huur van 520 euro. Voor jongeren onder de 21 is dit iets lager (442,46 euro) en voor grote gezinnen (meer dan acht personen) en gehandicapten iets hoger: 597 euro. In het nieuwe systeem hebben ook huurders in de particuliere sector soms recht op huurtoeslag. Wat betekent dat in de portemonnee? Volgens doorberekeningen van het ministerie gaan ongeveer 1,2 miljoen huishoudens, oftewel 80% van de groep die door deze hervorming worden geraakt, erop vooruit. Gemiddeld €63 per maand, met uitschieters tot €292. Vooral jongeren profiteren: eerst hadden zij tot 23 jaar minder recht op toeslag, nu tot 21 jaar. Ook voor huurders met een laag inkomen maar hoge huur is dit goed nieuws. Zo’n 136.000 huishoudens die nu nog geen recht hebben op huurtoeslag zouden die in het nieuwe stelsel wel krijgen. Zij zouden er gemiddeld €151 en maximaal €340 op vooruit gaan. Naar schatting 290.000 huishoudens, 20% van de geraakte groep, zouden juist minder toeslag krijgen. Dat is het geval als de huur hoger is dan het normbedrag. De daling komt gemiddeld uit op €28 per maand en maximaal op €98. Dat gebeurt allemaal overigens niet in één keer: De Jonge wil de maatregel geleidelijk in vijf jaar invoeren. Wat is het voordeel? ooral dat het systeem makkelijker wordt. Huurders hoeven een verandering in hun huurprijs niet meer door te geven. Nu zijn er honderdduizenden huurders die de toeslag niet durven aan te vragen, uit angst om fouten te maken, of die in de financiële problemen zijn gekomen door een terugvordering. Het nieuwe systeem moet dat verminderen. Op termijn moet deze versimpeling ook bijdragen aan het vervangen van de deze toeslag voor een eenvoudiger en generieker systeem van inkomensondersteuning, schrijft de minister. De regering wil uiteindelijk het liefst van het hele toeslagensysteem af. En die kritiek dan? Zeker, en niet van de minste partijen. Ondanks dat vier op de vijf betrokken huishoudens er volgens de berekeningen op vooruit zou gaan, zijn huurdersvereniging Woonbond, corporatiekoepel Aedes én de Vereniging Nederlandse Gemeenten zeer kritisch. Zij vrezen dat de groep die er juist in koopkracht op achteruit zal oplopen tot 500.000 tot 700.000 huishoudens telt, veel meer dus dan waar de minister van uitgaat, omdat geen rekening is gehouden met nieuwe huurders en verhuizers (die vaak hogere huren gaan betalen). Wie een huur heeft van €550 of meer gaat er in het nieuwe systeem op achteruit. Deze alleenstaanden en gezinnen kunnen dit geld niet missen, vrezen de organisaties. bron: Telegraaf, door Marlou Visser, 6 juli 2022.
Huurdersvereniging De Bevelanden
Dé website van de huurdersvereniging ‘De Bevelanden’ https://dehvdb.nl