https://dehvdb.nl
Huurdersvereniging ‘de Bevelanden’, contact via info@dehvdb.nl
© dehvdb.nl 2023
Bezuiniging op huurtoeslag pijnlijk. De branchevereniging voor woningcorporaties Aedes is verbolgen over een dreigende bezuiniging door het kabinet op de huurtoeslag. Aedes stelt namelijk dat het kabinet voor een deel van de huurders van sociale huurwoningen de huurtoeslag stapsgewijs weer wil afpakken. Aedes-voorzitter Martin van Rijn zegt dat het "pijnlijk" is dat geld wordt weggehaald bij mensen met de laagste inkomens terwijl zij worstelen met de hoge inflatie. Het kabinet zou voor 2025 kijken naar het in stappen terugdraaien van een verhoging van de huurtoeslag van 17 euro per maand, aldus de voorjaarsnota. Die verhoging werd begin dit jaar ingevoerd om mensen met lage inkomens te helpen met de hoge inflatie en gestegen kosten voor levensonderhoud. Maar het kabinet zou hier weer willen bezuinigen, onder meer om de Wet betaalbare huur te financieren. "Het is ironisch én pijnlijk om het geld dat nodig is om de uitvoering van de Wet betaalbare huur te dekken, weg te halen bij mensen met de laagste inkomens. Zeker in deze tijd is dat onuitlegbaar. Bovendien is er nog geen enkele onderbouwing van deze uitvoeringskosten. We hopen dat de politiek inziet dat dit onredelijke plan moet worden teruggedraaid", stelt Van Rijn in een verklaring. Ook de Woonbond is verontwaardigd. "Dat het kabinet onze afgesproken eerlijke maatregel gedeeltelijk en mogelijk geheel wil terugdraaien vinden we om meer redenen onacceptabel. De netto huur gaat immers weer omhoog. Voor de laagste inkomens, die nu al nauwelijks kunnen rondkomen, is óók een paar euro veel geld. Als je dit jaarlijks stapsgewijs doet, stuur je eigenlijk een steeds groter deel van je eigen bevolking naar de voedselbanken", zegt directeur Zeno Winkels van de belangenorganisatie voor huurders. Bron: AEDES, 22 mei 2023.
Huurdersvereniging De Bevelanden
Dé website van de huurdersvereniging ‘De Bevelanden’ https://dehvdb.nl