https://dehvdb.nl
Huurdersvereniging ‘de Bevelanden’, contact via info@dehvdb.nl
© dehvdb.nl 2023
Huurders in de knel. Van alle huurders in Nederland is 13 procent meer dan de helft van hun inkomen kwijt aan wonen. Dit blijkt uit WoON 2012, het onlangs gepubliceerde woningmarktonderzoek in opdracht van de Rijksoverheid. 378 duizend huishoudens besteden het merendeel van hun inkomen aan huur, energie en woonbelastingen. Hoewel er geen criteria bestaan voor de maximale uitgaven aan wonen die mensen zich kunnen permitteren, wordt de helft over het algemeen beschouwd als erg veel. 'Vooral voor mensen met lage inkomens is het lastig om dan nog rond te komen', zegt Marcel Warnaar van het Nibud. De betaalbaarheid van huren is een gevoelig politiek onderwerp. In het politieke debat ligt al een aantal jaren de nadruk op 'scheefhuurders', mensen met riante inkomens die voor een prikkie prachtige sociale huurwoningen bezetten. Mede op basis van dat beeld werd dit jaar de 'inkomensafhankelijke huurverhoging' ingevoerd. Bewoners van sociale huurwoningen met relatief hoge inkomens krijgen huurverhogingen tot 6,5 procent. Maar uit WoON 2012 blijkt dat het aantal scheefhuurders de afgelopen jaren al stevig is teruggelopen. Intussen is het aantal mensen dat juist een groot deel van hun inkomen kwijt is aan wonen toegenomen. Het gaat in 70 procent van de gevallen om eenpersoonshuishouden met een 'laag of middeninkomen', blijkt uit het onderzoek. Maar welke groepen er precies achter het cijfer schuil gaan, is niet nader onderzocht. Voor WoON worden om de drie, vier jaar 40 duizend mensen bevraagd. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de samenstelling van huishoudens, de woonlasten, woonwensen en woonomgeving. 'Er moet nu eindelijk meer aandacht komen voor die extreem hoge woonlasten van veel huurders', zegt Tweede Kamerlid Paulus Jansen (SP). Jansen zal in de Kamer om vervolgonderzoek vragen om te achterhalen om welke groepen het precies gaat. Bij huurdersvereniging Woonbond hebben ze daarover al een idee. Na een oproep die de bond op verzoek van de Volkskrant onder haar leden deed, meldden zich enkele tientallen huurders. Het gaat opvallend vaak om mensen met een middeninkomen die in de vrije sector huren. 'Die betalen vaak tussen de 800 en 1.000 euro huur en als ze te maken krijgen met een terugval in inkomen omdat een partner overlijdt, hebben ze geen recht op huurtoeslag', stelt woordvoerder Hans Roseboom. 'Vaak verdienen die mensen weer te veel om toegelaten te worden tot een sociale huurwoning. Die zitten echt vast.' (bron: Volkskrant). Bericht van de Overheid (september 2020): Het kabinet komt volgende week met maatregelen om mensen die door een hoge huur financieel in de knel zitten, tegemoet te komen. Het gaat vooral om de groepen die een steeds hogere huur moeten ophoesten terwijl ze geen zicht hebben op meer inkomen en ook te weinig compensatie krijgen via bijvoorbeeld een hogere huurtoeslag. Corona Dat zei minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) in de Tweede Kamer tegen een woedende oppositie die vindt dat zij niks doet voor huurders, terwijl de huurstijging nu het hoogst is sinds zes jaar. Onder meer PVV, SP en PvdA en GroenLinks stellen dat veel mensen al jaren problemen hebben om rond te komen, omdat hun huur elk jaar verder stijgt. Door de coronacrisis is dit volgens hun alleen maar erger geworden. Motie van afkeuring Een groot deel van de oppositie wil daarom dat Ollongren de jaarlijkse huurverhoging voor iedereen terugdraait, maar de minister weigert dat. Ook de Eerste Kamer dringt daar al maanden op aan en nam na twee moties hierover uiteindelijk een motie van afkeuring aan. In de Senaat is de oppositie in de meerderheid. Inflatie De minister benadrukte opnieuw dat mensen die door de coronacrisis in de knel zitten, een regeling kunnen treffen met hun verhuurder. En de huurverhoging was dit jaar weliswaar hoger dan de afgelopen jaren, maar dit komt vooral door een hogere inflatie, zei Ollongren. Mensen krijgen dan ook vaak een hoger salaris of uitkering als die meestijgt. In 2012 gaf 15% van de huishoudens met een betalingsachterstand aan dat dit door te hoge vaste lasten komt. Dat percentage ligt in 2015 op 27% en is daarmee in drie jaar tijd dus bijna verdubbeld. Het Nibud vindt de stijging van dit soort betalingsachterstanden verontrustend. Consumenten hebben immers geen keuze in het wel of niet betalen van vaste lasten. Betalingsproblemen door te hoge vaste lasten zijn daardoor ook moeilijker op te lossen. Huurders vaker in de knel Hurende huishoudens hebben bovengemiddeld vaak moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Gemiddeld genomen heeft 45 % van de huishoudens moeite om rond te komen, bij huurders gaat het om 62% van de huishoudens. Huurstijging De Woonbond ziet in de cijfers een bevestiging dat de enorm huurstijging van de afgelopen drie jaar, huurders in de problemen brengt. Dat blijkt ook uit de vele meldingen die via het online Meldpunt Huuralarm bij de bond binnenkomen. De afgelopen drie jaar stegen de huren gemiddeld zo´n 13%. De Woonbond riep de Tweede Kamer vorige week (eind november 2015) dan ook op om haast te maken met het invoeren van het Sociaal Huurakkoord, waarmee er een rem komt op de forse huurstijgingen.
Huurdersvereniging De Bevelanden
Dé website van de huurdersvereniging ‘De Bevelanden’ https://dehvdb.nl