ENERGIE LABEL
Te hoge huur en schijnverduurzaming: toezicht moet foute energielabels tegengaan. Iedere maand veel te veel huur betalen omdat er een verkeerd energielabel op je huis zit. Bij honderden huurders in het land is dat het geval - en mogelijk bij veel meer. 15 maart 2024.
Strenger toezicht op het uitgeven van energielabels moet gaan voorkomen dat daarmee gefraudeerd wordt of dat een woning een verkeerd label krijgt. Dat schrijft demissionair minister van Binnenlandse Zaken Hugo de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer. De labels zijn niet alleen van belang voor huurders en huiseigenaren, het Rijk houdt het systeem met de labels ook aan om het verduurzamen van woningen bij te houden. Ruimte voor gesjoemel Woningen en bedrijfspanden in Nederland moeten een energielabel hebben. Die gaan van A++++ (energieneutraal) tot G (zeer onzuinig). De labels worden afgegeven door energieadviseurs, in opdracht van de eigenaar van een pand. Omdat de partijen financieel afhankelijk zijn van elkaar, blijft er ruimte voor gesjoemel. Een toezichthouder moet de onafhankelijkheid beter waarborgen. Uit de recentste cijfers uit 2022 blijken 8 procent van de woningen en 11 procent van de bedrijfspanden een fout label te hebben. Dat is een daling ten opzichte van het jaar ervoor, maar volgens De Jonge is het niet voldoende. "Het energielabel speelt een steeds belangrijkere rol in het bevorderen van energiezuinige gebouwen. Het is daarom essentieel dat iedereen kan vertrouwen op de kwaliteit van het energielabel", schrijft hij in de Kamerbrief. Het bedrijf Delfstra vermoedt dat er energieadviseurs en pandeigenaren in de provincie actief zijn die sjoemelen met de labels, zodat er meer huur gevraagd kan worden. Het kan ook op andere manieren verkeerd gaan, legt hij uit. "Het gaat vaak mis bij verbouwingen. Er wordt dan op basis van facturen of bouwtekeningen een label gekozen, maar dat zijn vaak aannames. Als een huis in 2018 verbouwd wordt, wordt er van uitgegaan dat het bijvoorbeeld een dikke isolatielaag heeft van 12 centimeter - de norm van dat jaar. Maar daar wordt nauwelijks op gecontroleerd." 'Schijnverduurzaming' Hoge huren of een hogere verkoopprijs voor een woning zijn niet de enige gevolgen van een foutief label. "Het veroorzaakt ook schijnverduurzaming", zegt Delfstra. Het kabinet meldde vorig jaar nog dat het voor 2030 2,5 miljoen woningen wil isoleren. Met name woningen met een E-, F- of G-label worden aangepakt: in 2022 is het aantal woningen met zo'n label met 55.000 gedaald. "Maar als je niet 100 procent kan vertrouwen op deze labels, zeggen deze cijfers ook niets." De minister startte een onderzoek: 124 woningen die door huurders werden gemeld bij de Huurcommissie werden onderzocht. In 92 gevallen bleek er inderdaad een verkeerd label op de woning te zitten. Voor De Jonge reden om het toezicht aan te scherpen. De 2000 energieadviseurs in Nederland moeten vier examens afleggen en ieder jaar bijscholing volgen om het vak uit te mogen oefenen. De toezichthouder moet gaan toezien op alle partijen in het stelsel en kan zelf ook energielabels controleren. De Jonge verwacht dat er in 2025 een wetsvoorstel aan de Kamer wordt voorgelegd. Tot die tijd wil de minister dat er meer steekproeven en controles worden uitgevoerd. Ook moet de bevoegdheid van een adviseur sneller ingetrokken kunnen worden als er sprake is van fraude. Huurders die twijfelen over hun label kunnen kosteloos bij de Huurcommissie terecht om het label te laten toetsen. Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met mijn energielabel? Bent u het niet eens met uw energielabel? Dan neemt u als huurder neemt u contact op met uw verhuurder. Twijfelt u als huurder of het geregistreerde energielabel wel klopt? Neem dan contact op met de verhuurder. De verhuurder kan dan contact opnemen met de certificaathouder om de melding te behandelen. Vindt u dat uw verhuurder uw melding niet goed behandelt? Dan kunt u de Huurcommissie inschakelen. Dit kan bijvoorbeeld wanneer een ander energielabel leidt tot een lagere huur. Of wanneer een ander energielabel een verhoging van de huur voorkomt. Dit moet wel op basis zijn van het woningwaarderingsstelsel. Maatregelen bij twijfel over juistheid label Om huurders die twijfelen aan de juistheid van het energielabel van hun woning wat invloed kan hebben op de huurprijs - beter te ondersteunen, is samen met de Huurcommissie een proefproject uitgevoerd in de periode februari 2022 tot en met februari 2023. De Huurcommissie schakelt expertise in om het energielabel en daarmee de huurprijs te controleren, voorheen moest een huurder zelf twijfel aantonen met een energieadviseur. Omdat huurders nu beter worden ondersteund wordt de werkwijze met de Huurcommissie voortgezet. Gegevens van energielabels die gemaakt zijn vóór 2015, zijn niet beschikbaar op MijnOverheid.nl en daardoor niet downloadbaar.