https://dehvdb.nl
Huurdersvereniging ‘de Bevelanden’, contact via info@dehvdb.nl
© dehvdb.nl 2021
Energielabel. Mensen die gaan verhuizen naar een huurwoning, hebben recht op een energielabel van hun verhuurder. Een zuinige woning krijgt meer huurpunten. Voor de huurpunten wordt niet gekeken naar het vereenvoudigde energielabel, maar naar de Energie- Index. Deze index meet uitgebreider hoe energiezuinig een woning is. Het huren van een woning met een groen energielabel heeft als voordelen dat de energielasten lager zijn en het wooncomfort beter is. Al hangt de energierekening ook af van hoe zuinig of onzuinig u zelf omgaat met uw verwarming, warm water en elektriciteit. Energiezuinige woning en huurpunten. De energiezuinigheid van een huurwoning telt mee in het puntensysteem van het woningwaarderingsstelsel (wws). Door de introductie van het vereenvoudigde energielabel in januari 2015 zijn er verschillende manieren om de energiezuinigheid mee te tellen. De drie mogelijkheden zijn: De verhuurder heeft een (oud, uitgebreid) energielabel dat is geregistreerd vóór 2015 en dat niet ouder is dan 10 jaar. In dit geval bepaalt de labelklasse (A t/m G) het aantal huurpunten dat de verhuurder mag doorrekenen in de maximale huur. De verhuurder heeft na 1 januari 2015 geen energielabel dat is geregistreerd vóór 2015. In dit geval leidt de verhuurder de huurpunten af van het Energie-Index getal. De verhuurder heeft na 1 januari 2015 geen energielabel dat is geregistreerd vóór 2015 en ook geen Energie-Index. In dit geval leidt de verhuurder de huurpunten af van het bouwjaar van de woning. In veel gevallen betekent dit dat er minder huurpunten gerekend. Woningcorporaties en andere verhuurders zijn verplicht om een afschrift van het energielabel beschikbaar te stellen bij verhuur aan een nieuwe huurder. Bij het ontbreken van een geldig energielabel riskeert de woningeigenaar een boete die kan oplopen tot ongeveer 405 euro. De verhuurders van huurwoningen onder de liberalisatiegrens kiezen naar verwachting voor de Energie-Index. Deze is nodig voor het bepalen van de maximale huur van de woning via het woningwaarderingsstelsel. Uitzondering op verplichting energielabel: kamerverhuur Het is energielabel is verplicht bij verhuur van gehele woningen. De verplichting geldt niet voor het verhuren van losse kamers. Dus ook niet voor studentenkamers. Voor het krijgen van Energie-Index schakelt de verhuurder een erkende energieadviseur in. Een energieadviseur komt langs, neemt ongeveer 150 kenmerken op van de woning en berekent het Energie-Index getal (geen letter). Bij registratie in de database van RVO.nl, verstrekt RVO.nl gratis een definitief energielabel dat de verhuurder kan gebruiken om aan de wettelijke plicht te voldoen. Als woningen erg op elkaar lijken is het mogelijk om op basis van representativiteit sneller en goedkoper meerdere woningen tegelijk te laten voorzien van een Energie- Index. Een energieadviseur kan hier meer over vertellen. De Energie-Index komt tot stand op basis van gebouwgebonden maatregelen en gebiedsgerichte maatregelen. Maar omdat gebiedsmaatregelen geen duidelijk voordeel opleveren voor de huurder, is er voor gekozen om deze niet mee te wegen in de waardering van de woning. Daarom is er voor het woningwaarderingsstelsel een tweede Energie-Index bepaald waarin de gebiedsmaatregelen niet zijn meegenomen. Verhuurders van woningen boven de liberalisatiegrens hebben niet te maken met het woningwaarderingsstelsel. Ze kunnen in plaats van een uitgebreide woningopname kiezen voor een vereenvoudigd energielabel. Voor het aanvragen van het definitieve energielabel kan de verhuurder als eigenaar van een woning met DigiD inloggen, de woninggegevens aanpassen aan de hand van maximaal 10 vragen en waar nodig digitaal bewijs aanleveren. Een erkend deskundige zal de gegevens op afstand controleren. Na registratie ontvangt de eigenaar of diens gemachtigde die als verhuurder optreedt, automatisch het definitief energielabel. Dit label bestaat alleen nog uit een letter (van A, de zuinigste woningklasse, tot en met G). Het nieuwe definitieve energielabel kost naar verwachting enkele tientjes. Klik hier om uw energielabel te checken. Let op: hier worden alleen de labels die tot en met december 2020 zijn aangevraagd, getoond. Deze tool wordt zo snel mogelijk gevuld met de nieuwe energielabels vanaf 1 januari 2021.
Reierswaal & Borsele Reimerswaal & Borsele
Huurdersvereniging De Bevelanden
voorheen www.huurdersvereniging-debevelanden.nl en hvrb-wonen.nl nu https://dehvdb.nl