https://dehvdb.nl
Huurdersvereniging ‘de Bevelanden’, contact via info@dehvdb.nl
© dehvdb.nl 2021
Algemene ledenvergadering (ALV) 2021. Datum: 1 september 2021 Ons kenmerk: 021/93 Onderwerp: Algemene Ledenvergadering 2021. Aan de leden van de Huurdersvereniging “De Bevelanden” te Goes. Geachte mevrouw/meneer, graag nodig ik u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Huurdersvereniging “De Bevelanden” te Goes, die gehouden zal worden op: maandag 25 oktober 2021 in een zaal van Hotel Terminus, adres: Stationsplein 1 te Goes Aanvang: 19.00uur De vergadering begint om 19.30 uur, de zaal is open om 19.00 uur. AGENDA: 1. Opening; 2. Vaststellen agenda; 3. Mededelingen en ingekomen stukken; 4. Vaststellen notulen van de algemene ledenvergadering van 14 mei 2019; (zie ook website) 5. Vaststellen jaarverslag 2020; (zie Jaarverslag); 6. Vaststellen financieel jaarverslag 2020; (zie Jaarverslag); 7. Vaststellen Bestuur. (zie blad 2) 8. Bestuursaangelegenheden. 9. Rondvraag; 10. Sluiting. Om alles goed te laten verlopen op de ALV willen we graag weten of u komt! Vul daarom onderstaande in of u kunt ons ook een mailtje sturen: info@dehvdb.nl Ik kom naar de Alg. Ledenvergadering op 25 oktober 2021 in Hotel Terminus te Goes, naast het station. Aanvang zie agenda, in de nieuwsbrief. Aantal personen: Naam en adres: Telefoonnummer: e-mailadres: Deze strook kunt u ingevuld opsturen, voorzien van 1 postzegel, naar: Huurdersvereniging “de Bevelanden” Livingstoneweg 7 4462GL Goes Toelichting. Het bestuur tracht steeds zo efficiënt mogelijk om te gaan met onze middelen, tijd en mankracht. In verband hiermee heeft het bestuur besloten het jaarverslag en de notulen Algemene ledenvergadering niet meer automatisch aan de leden te verzenden. Het bestuur stelt u graag in de gelegenheid aan te geven, dat u de bovenstaande stukken wenst te ontvangen. Verzending zal dan alsnog zo spoedig mogelijk plaatsvinden. Deze mededeling kan per telefoon, e-mail of met een kort briefje aan het bestuur worden gedaan. Voor het verzenden van het briefje is het plakken van een postzegel nodig. Het adres is: Livingstoneweg 7 4462 GL te Goes. Bestuursaangelegenheden. Het interim bestuur is als volgt: Voorzitter: dhr. S de Fouw plv. mevr. R. Hoen en dhr. J. Offermans Penningmeester: mevr. D. Viergever plv: dhr. T. v.d. Guchte Secretaris: mevr. H. Asscheman plv. dhr. A. Deusing Lid bestuur: de heren: W. Kaashoek, P. Wiskerke, H. Martijn, Wij hopen u op maandag 25 oktober a.s. te mogen verwelkomen. Graag tot ziens in Hotel Terminus. Onderstaande verslagen zijn te lezen en/of te downloaden.
jaarverslag 2020
financiën 2020
begroting
kascontrole
balans
Hotel Terminus scant QR-code Hotel Terminus scant QR-code
Huurdersvereniging De Bevelanden
voorheen www.huurdersvereniging-debevelanden.nl en hvrb-wonen.nl nu https://dehvdb.nl